Domov

Na trhu pôsobíme od roku 2002, no v roku 2015 sme sa rozhodli zmeniť pôsobenie na trhu zo živnostenského podnikania na štatút s r.o.. Naše hlavné záujmy su v predaji a montáži okien a kompletného príslušenstva, predaji a montáži kamenných kobercov a zateplenia budov.

Comments are closed.