Zateplenie budov

Vonkajšie zateplenie budov je najčastejším spôsobom tepelnej ochrany.
Jeho realizáciu však hlavne pri novostavbách alebo starších domoch musí posúdiť odborník, ktorý zhodnotí stav vonkajšieho muriva.

Pri zateplení budov sa najčastejšie uplatňujú dve materiálové bázy:
materiály na báze minerálnej a sklenej vlny
penoplastické materiály, hlavne penový polystyrén.

Výhody vonkajšieho zateplenia
Zníženie spotreby energie na vykurovanie Celistvosť tepelnoizolačnej vrstvy, pretože chráni celý objekt ako jeden celok Zateplením zvonka je konštrukcia chránená proti nepriazni počasia, vďaka čomu majú miestnosti optimálnu klímu. Teplota konštrukcie je vďaka vonkajšiemu zatepleniu približne rovnaká ako vnútro miestnosti, pretože teplo doslova „nasáva”. V zime preto zostávajú steny dlhšie teplé, a v lete sa naopak neprehrievajú. Zateplenie zvonka znižuje aj namáhanie spojov obvodových stien, odstránia sa aj tepelné nedostatky konštrukcie tzv. tepelné mosty, a zabráni sa kondenzácií vodných pár, a tým vzniku plesní. Predlžuje sa životnosť každej budovy Eliminuje sa zatekanie Zlepší sa architektonický a estetický vzhľad budovy

Skladba obvodovej steny zateplenej kontaktným spôsobom:
1- obvodová stena
2- omietka
3- lepiaca vrstva
4- tepelný izolant
5- výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou
6- penetrácia
7- povrchová úprava ( tenkovrstvová omietka)

Ak sa chytáte zatepľovať môžete použiť štyri vonkajšie spôsoby zatepľovania obvodových plášťov: kontaktný zatepľovací systém
odvetrávaný zatepľovací systém
vrstvené (sendvičové) murivo
zatepľovanie tepelnoizolačnou omietkou (termoomietkou).

Skladba obvodovej steny zateplenej kontaktným spôsobom:
1- obvodová stena
2- omietka
3- lepiaca vrstva
4- tepelný izolant
5- výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou
6- penetrácia
7- povrchová úprava ( tenkovrstvová omietka)

Na zatepľovanie môžete použiť štyri vonkajšie spôsoby zatepľovania obvodových plášťov:
 kontaktný zatepľovací systém
odvetrávaný zatepľovací systém
vrstvené (sendvičové) murivo
zatepľovanie tepelnoizolačnou omietkou (termoomietkou).

Kontaktné zatepľovacie systémy
Väčšina firiem ponúka ucelený systém na zatepľovanie fasád a tak predstavujú elegantný spôsob vonkajšej tepelnej ochrany budov a umožňujú zachovať pôvodný ráz fasády. Ich výhodou je celistvé zateplenie plochy obvodového plášťa bez akýchkoľvek tepelných mostov. Tepelná izolácia je pri tomto systéme spojená pomocou lepiacej malty a rozperných kotiev priamo s pôvodnou konštrukciou a s vrstvou omietky. Postup práce pri kontaktnom zatepľovacom systéme: Na podklad čiže obvodový plášť budovy sa nanáša lepiaci tmel, nasleduje izolačný materiál, ktorý sa prichytáva kotvičkami, lepidlom alebo kombináciou oboch. Na izolačný materiál sa aplikuje do výstužnej stierky sklená tkanina, na takýto podklad už nanáša už len konečná povrchová úprava – dekoračná fasádna omietka, prípadne fasádna omietka a farba.

Odvetrané (montované )zatepľovacie systémy
Využívajú tepelnoizolačné dosky, ktoré sa vkladajú medzi nosné kotvy alebo profily zabezpečujúce spojenie nosnej konštrukcie s obkladom. Obklad môžeme urobiť zo skla, z keramiky, kovu, dreva, kameňa a pod. Od druhu obkladu závisí typ nosných prvkov zatepľovacieho systému.

Vrstvené (sendvičové) murivo
Sendvičova stena sa umiestňuje do vnútra skladby konštrukcie (nosná stena + tepelnoizolačná vrstva + vonkajšia primurovka) a patrí medzi vysokoúčinné tepelné izolácie. Má trvanlivý vonkajší povrch, lepšie akustické vlastnosti a protipožiarna odolnosť. Nevýhodami sendičovej steny môžu byť väčšia hrúbka steny a zložité konštrukčné detaily.

Tepelnoizolačná omietka
Na vonkajšie zateplenie sa používa v prípade, že nemožno požiť zatepľovací systém. Vyznačujú až šesťnásobne lepšou tepelnoizolačnou schopnosťou. Jej výhodou je, že sa dá použiť na všetky druhy podkladov, ktoré sa v stavebnej praxi bežne používajú, či už je to murivo z plných pálených tehál, keramické tvarovky – termobloky, betónové tvárnice, pórobetónové tvárnice, betón, drevocementové a drevovláknité tvarovky alebo dosky.

Pozor na šmejdov na servis okien!

Ak niekto klope na vaše dvere a predstaví sa že je z Kromstavu , zaručene nehovorí pravdu !!! Kromstav takéto obhliadky bez vašej požiadavky nevykonáva !!! Cenová tvorba týchto podvodníkov je jednoduchá : 80,- € za krídlo bez výmeny tesnenia !!! 

Je to prehnaná cena !!! Cena od našej firmy je 8,- €/ks za servis krídla (vyčistenie kovania, namazanie kovania, namazanie pántov, nastavenie osi krídla, nastavenie prítlakov a prečistenie odvodňovacích kanálikov ). 

Cena impregnácie tesnenia s „nanosilikónom plus“ je 2,- €/bm. Cena výmeny tesnení aj s materiálom (tesnenie) je do 4,- / bm.

S pozdravom Roland Dacho – KROMSTAV.